Wel-zijn

Het krijgen van een baby is een heel bijzondere gebeurtenis in het leven van de ouders. Dit kan soms gepaard gaan met psychische kwetsbaarheden.

Wij, als vroedvrouw, samen met Margo, als perinatale counselor willen hier extra aandacht aan besteden.

Aanstaande of pas geworden ouders kunnen bij ons terecht vanaf de kinderwens tot 2 jaar na de geboorte voor een kennismakend gesprek, van hieruit kijken we verder welk traject er kan worden opgestart.

Liefste mamas en papas - toekomstig of kersvers, We staan voor jullie klaar !

vroedvrouw aan huis